นศ.คณะแพทยศาสตร์ มข. โชว์ผลงานศิลป์คิดสร้างสรรค์

นศ.คณะแพทยศาสตร์ มข. โชว์ผลงานศิลป์คิดสร้างสรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านนมา (09.00 น.) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม MediScene 2022 ในธีม “Bedtime Story” นิทรรศการแสดงผลงานการเรียนรู้จากทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน Soft Skills เรียนรู้จินตนาการและศิลปะ ความหลายหลาก ความแตกต่าง การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ผ่านการถ่ายทอดคิดสร้างสรรค์เป็นการวาดภาพ การออกแบบ การเล่นดนตรี ร้องเพลงและหนังสั้น โดยมี รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณาจารย์ประจำรายวิชา ร่วมเปิดกิจกรรมและรับชมผลงานหนังสั้น จำนวน 21 เรื่อง ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร ชั้นที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

MediScene 2022 ในธีม “Bedtime Story” รวบรวมเรื่องเล่าก่อนนอนหลากหลาย เพื่อขับกล่อมทุกท่านเข้าสู่ห้วงนิทราที่น่าจดจำที่สุด นิทรรศการแสดงผลงานและหนังสั้นจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา GE161892 ART AND CREATIVE APPRENTICES และ MD531152 Communication for Medical Illustration โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 โซน บริเวณโถงทางเดิน ชั้นที่ 1 เป็นซุ้มอาหารอร่อย ของทอด, Popcorn, โรตี, ไอศกรีมหลากรสชาติจาก Sunset Gelato ซุ้มวาดการตูนล้อเรียน ขายผลงานศิลปะ ต่อด้วยชั้นที่ 4 ด้านหน้าห้องประชุมฯ จัดนิทรรศการผลงาน Art Anatomy  มากกว่า 320 ชิ้น, Backdrop ถ่ายภาพ , Photo Booth

ลิงค์ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น